Ви увійшли як Гість
Група "Гості"Вітаю Вас Гість!
Вівторок, 11.12.2018, 14:44
Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Наше опитування

Чи буде користь від створення Братства хмільничан у Києві
Всього відповідей: 134

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Статут
05.01.2011, 17:07
С Т А Т У Т громадської організації "БРАТСТВО ХМІЛЬНИЧАН У КИЄВІ"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Громадська організація "БРАТСТВО ХМІЛЬНИЧАН У КИЄВІ" (далі - Братство) об'єднує громадян, які народилися у м.Хмільнику та Хмільницькому районі Вінницької області та/або певний час проживали на її території. 1.2. Повна назва громадської організації - "Братство хмельничан у Києві", скорочена - "Хмільничани у Києві". 1.3. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним українським законодавством та цим статутом. 1.4. Товариство покликане об'єднувати на добровільних засадах зусилля окремих громадян, трудових колективів, державних закладів та громадських організацій для духовного єднання його членів - уродженців м.Хмільника та Хмільницького району та/або громадян, що певний час проживали на її території, сприяння розвитку суспільних ідеалів громадянської злагоди, гуманізму, почуття відповідальності за всебічний позитивний розвиток Хмільниччини та добробут її жителів. 1.5. Діяльність громадської організації слугує справі спілкування і об'єднання людей незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань і соціального походження. 1.6. Братство будує свою роботу у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, діяльність яких підпорядкована інтересам соціально-економічного, культурно-освітнього і духовного розвитку громадянина і суспільства. 1.7. Братство створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Братство вільне у виборі напрямів своєї діяльності. 1.8. Братство є юридичною особою, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю. Має самостійний баланс та основні кошти, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті, печатку, бланк, емблему. Юридична адреса : м.Київ, вул.. Хрещатик,21 кв.111. 1.9. Братство може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, виступати від свого імені в судах. 1.10. Братство регулярно обнародує свої основні документи, склад керівних органів, дані про джерела фінансування та їх витрати. 1.11. Братство має місцевий статус, поширює свою діяльність на територію міста Києва.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТОВАРИСТВА 2.1. Головною метою діяльності Братства є задоволення та захист соціальних, економічних, культурних інтересів його членів. 2.2. Для реалізації зазначеної мети Товариство ставить перед собою наступні завдання: - сприяти ефективній комунікації, утвердженню духовного єднання членів братства; - виступати у ролі неформального посередника між громадою, владними і громадськими інституціями регіонального і місцевого рівня, суб'єктами господарсько-економічної діяльності, з одного боку, і відповідними установами і організаціями у м. Києві, з другого боку в інтересах членів братства; - налагодити тісну взаємодію з органами місцевої влади; - сприяти посиленню авторитету і впливу вихідців з м.Хмільника та Хмільницького району на загальноукраїнські економічні, політичні, соціальні процеси, - сприяти формуванню консолідованої позиції щодо представлення, захисту і відстоювання у м. Києві інтересів м.Хмільника та Хмільницького району та її мешканців; - сприяти налагодженню і змістовному поглибленню культурних і виробничих зв'язків киян - вихідців з Хмільника та Хмільницького району; - популяризувати збереження та примноження історичних цінностей та культурно-мистецьких традицій; - допомагати у відновленні історичних пам'яток; - підтримувати талановитих дітей та молодь, сприяти їх підготовці в навчальних та наукових закладах; - сприяти благодійній діяльності; - ініціювати і брати участь у реалізації інвестиційних, соціально-економічних, культурологічних, екологічних проектів. Всі проекти можуть здійснюватись Братством як самостійно, так і в співпраці, взаємодії чи на ділових засадах з іншими юридичними особами; - надавати допомогу підприємствам, у вирішенні питань інвестування, запровадження нових технологій та освоєння якісно нових видів продукції; - взаємодіяти у всіх суспільно корисних справах з державними інституціями, громадянами, громадськими організаціями і товариствами, політичними партіями. 2.3. Для здійснення своїх цілей і завдань Братство після своєї реєстрації користується правом: - самостійно планувати свою діяльність, визначати свою організаційну структуру і систему фінансування; - представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; - брати участь у громадській, політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); - ідейно, організаційно та матеріально підтримувати жителів м.Хмільника та Хмільницького району, членів інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні, створювати разом з іншими об'єднаннями громадян асоціації, спілки тощо; - встановлювати ділові контакти з вітчизняними, іноземними та міжнародними організаціями для виконання статутних цілей і завдань; - створювати установи та організації; - одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; - вносити пропозиції до органів влади; - розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; - ініціювати, організовувати і фінансувати розробку проектів, що відповідають статутним цілям і завданням, їх впровадження; - здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством; - самостійно розпоряджатися своїм майном, коштами, залучати до роботи на відповідних засадах фахівців; - засновувати засоби масової інформації. 2.4. Товариство має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей. 2.5. Товариство має інші права, відповідно до чинного законодавства України.
3. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ 3.1. Членство у братстві може бути індивідуальним та колективним. Постійними членами Товариства можуть стати: у якості індивідуальних членів Товариства - приватні особи, які досягли 18-річного віку, громадяни України та зарубіжних країн; у якості колективних членів Товариства - громадські, творчі, кооперативні, інші організації, трудові колективи підприємств, установ, їх підрозділи; які надають Товариству фінансову, матеріальну, організаційну або іншу підтримку. Постійні члени Товариства мають право брати участь в діяльності органів Товариства. 3.1. Прийом у члени Братства проводиться на підставі письмових заяв вступаючих: приватних осіб - індивідуально, колективних членів - на підставі письмових заяв уповноважених представників. 3.2. Члени Товариства мають право: - брати участь у засіданнях ради Товариства, вносити пропозиції з питань його роботи; - бути обраними до керівних органів Товариства; - користуватись майном Товариства на визначених умовах; - брати участь у заходах, які проводяться Товариством. 3.3. Члени Товариства зобов'язані: - брати участь у роботі Товариства, сприяти досягненню його цілей та виконувати доручення керівних органів і керівництва Товариства; - виконувати статутні вимоги і завдання Товариства та своєчасно сплачувати членські внески. 3.4. Членство у Товаристві може бути припинено за рішенням ради у разі: - несплати членських внесків з неповажних причин протягом більше року; - систематичного порушення статутних вимог Товариства; - вчинення дій, що шкодять авторитету та іміджу Товариства; - невиконання рішень керівних органів; - письмової заяви члена Товариства про своє вибуття. Рішення про припинення членства у Товаристві може бути оскаржено до загальних зборів Товариства. 3.5. Колективні члени Товариства реалізовують свої права та несуть свої обов'язки через уповноважених ними представників на підставі відповідних рішень. Розмір внесків встановлюється та може змінюватися рішенням загальних зборів або ради Товариства.
4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВНОВАЖЕННЯ 4.1. Вищим керівним органом Товариства є його загальні збори. 4.2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. 4.3. До виключної компетенції загальних зборів належить: - формування кількісного та персонального складу ради Товариства, обрання голови Товариства, першого заступника і заступників голови Товариства, членів ревізійної комісії; - прийняття статуту Товариства, затвердження змін та доповнень до нього; - реалізація права власності в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами; - затвердження звітів голови Товариства, комісій Товариства, в тому числі ревізійної; - прийняття рішень щодо реорганізації або ліквідації Товариства, створення ліквідаційної комісії; - делегування раді та президії Товариства вирішення питань, які не належать до виключної компетенції загальних зборів. 4.4. Загальні збори Товариства скликаються головою або за рішенням Правління не рідше одного разу на рік. Загальні збори є правомочними за умови участі в них більше п'ятидесяти відсотків членів Товариства. Рішення на загальних зборах приймаються більшістю не менш як у дві третини голосів присутніх на зборах, якщо інше не передбачено статутом. Позачергові загальні збори членів Товариства скликаються за ініціативою голови, президії або на вимогу не менше однієї третини загальної кількості членів Товариства у місячний термін від дня отримання такої пропозиції. 4.5. Керівним органом між загальними зборами є Правління Братства, яка обирається терміном на два роки. 4.6. Правління - розглядає та затверджує напрямки діяльності Товариства; - приймає рішення про створення та припинення діяльності комісій, інших представницьких органів Товариства, затверджує їх положення; - затверджує розмір вступних та членських внесків членів Товариства; - розглядає плани і звіти діяльності секретаріату Товариства; - здійснює управління майном та коштами Товариства, затверджує бюджет; - приймає внутрішні нормативні документи щодо поточної діяльності Товариства - за винятком нормативних документів, що приймаються виключно загальними зборами; - затверджує зразки емблем, печатки, штампів, бланків та символіки товариства. 4.7. Організаційною формою роботи Правлінння є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше як один раз на квартал. 4.8. Засідання ради є правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів. Рішення рада приймає більшістю голосів від присутніх членів ради. 4.9. Для оперативного керівництва та координації роботи Товариства рада створює президію, як робочий орган, який збирається на свої засідання у разі потреби, але не рідше як один раз на місяць. До складу президії входять за посадою голова, перший заступник та заступники голови, а також обрані до неї особи. Засідання президії є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин членів президії, а рішення - якщо за них проголосувало не менше половини присутніх членів президії. 4.10. Президія Товариства: - приймає рішення щодо вступу у члени Товариства; - розглядає питання щодо діяльності Товариства між засіданнями ради; - виконує окремі функції щодо господарського управління майном в частині, делегованій їй загальними зборами. 4.11. Вищою посадовою особою Товариства є його голова, який обирається терміном на два роки, але не більше двох термінів підряд. Голова очолює роботу Товариства, його ради та президії, спрямовує діяльність Товариства на вирішення його статутних завдань, у межах своєї компетенції дає розпорядження та доручення, обов'язкові для штатних працівників Товариства, вносить пропозиції на загальні збори Товариства або засідання ради щодо внесення змін та доповнень до статуту. На час відсутності голови Товариства його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників. Правління обирається Загальними зборами у кількості п'яти осіб терміном на 2 роки. Правління:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- займається плануванням загальних на¬прямків роботи Організації;
- керує діяльністю Організації у період між зборами, займається розробкою і деталізацією конкретних заходів;
- робить висновки і дає рекомендації з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;
- вирішує фінансові пи¬тання діяльності Організації, складає і затверджує кошторис видатків;
- розглядає інші питання поточної діяльності Організації, винесені на його розгляд, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів;
- звітує перед Загальними зборами про свою діяльність;
- здійснює господарське управління майном та коштами Організації;
5.6.Для поточного керівництва справами Організації Правління із свого складу один раз на 2 роки обирає Голову Правління, який керує поточною діяльністю Організації. Голова:
- без доручення діє від імені Організації;
- представляє її інтереси у відносинах із фізичними і юридичними особами;
- звітує про проведену роботу перед Правлінням;
- безпосередньо організовує поточну діяльність спрямовану на виконання рішень Загальних зборів та Правління;
- має право підпису, як перша особа;
- організовує роботу Правління, скликає його чергові та позачергові засідання;
- підписує рішення, що прийняті Правлінням;
- відкриває рахунки в банківських установах;
- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Організації;
- у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма членами Організації;
- здійснює оперативне керівництво майном та коштами Організації;
- виконує інші функції, що покладені на нього згідно цього Статуту та чинного законодавства.
5.7.З метою перевірки статутної діяльності Організації створюється Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами у кількості 3 осіб строком на 2 роки.
5.8.Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації.
5.9.Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів) з дозволу Правління.
5.10.До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інших питань, що пов'язані з контролем статутної діяльності Організації.
5.11.З цією метою Ревізійна комісія:
- здійснює контроль статутної діяльності Організації;
- здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Правління;
- вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
- розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції членів стосовно діяльності Організації та її керівних органів;
- направляє результати перевірок Загальним зборам.
5.12.Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління.
5.13.Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.
5. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА 5.1. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, грошовими коштами, необхідними для виконання статутних завдань. 5.2. Кошти Товариства утворюються як у вітчизняній, так і у іноземних валютах та інших цінностях. 5.3. Кошти та майно Товариства утворюються із таких джерел: - внески засновників, членів Товариства; - добровільні пожертвування громадян, колективів, підприємств, установ та організацій; - кошти та/або майно, передані Товариству державою, юридичними особами, фізичними особами незалежно від їх громадянства та місця реєстрації на розвиток Товариства та під конкретні програми і проекти; - майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Товариством госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Товариством підприємств; - інші надходження, не заборонені законодавством України. 5.4. Усі надходження, отримані Товариством, спрямовуються на здійснення проектів Товариства, на досягнення його статутних цілей та завдань, оплату праці штатних працівників. 5.5. Товариство, створені ним підрозділи ведуть оперативний бухгалтерський облік, податковий облік, статистичну звітність, реєстрацію в органах податкової служби, вносять платежі в бюджет в установленому законодавством розмірі і порядку. 5.6. Кошти та майно Товариства, в тому числі у разі ліквідації, не може перерозподілятись між його членами і використовується для виконання статутних цілей і завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави. 6. КОНТРОЛЬНО- РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 6.1. Контрольним органом Товариства є ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах і діє на підставі Положення, що затверджується радою Товариства. 6.2. Ревізійна комісія щорічно здійснює перевірку фінансових надходжень та витрат, господарської діяльності, створених госпрозрахункових установ і організацій, підприємств. На вимогу ради Товариства ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки. У своїй роботі ревізійна комісія підзвітна загальним зборам Товариства. 6.3. Члени керівних органів Товариства не можуть входити до складу ревізійної комісії. 7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 7.1. Припинення діяльності Товариства може бути здійснено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація або ліквідація шляхом саморозпуску здійснюються на підставі рішення загальних зборів Товариства (більшістю не менш як три четвертих голосів присутніх). У разі реорганізації Товариства права і обов'язки переходять до його правонаступника. Ліквідація може здійснюватися на підставі рішення суду. 7.2. Ліквідацію Товариства здійснює ліквідаційна комісія, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном та коштами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює майно та кошти Товариства, складає ліквідаційний баланс і доводить його до відома органу, який її призначив. 7.3. Кошти та майно Товариства у разі його ліквідації не можуть розподілятися між його членами і використовуються на виконання передбачених статутом завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду можуть бути спрямовані в доход держави. 8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 8.1. Рішення щодо змін та доповнень до статуту приймаються загальними зборами Товариства (більшістю не менш як три четвертих голосів присутніх) та реєструється у встановленому законом порядку. 8.2. Ініціатива про внесення змін і доповнень до цього статуту належить не менш ніж одній третині членів Товариства, раді, президії та голові Товариства.
Категорія: Мої файли | Додав: brat_khmilnyk
Переглядів: 1007 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: